BIOLOGÍA y GEOLOGÍA

MATERIAL DIDÁCTICO ESO BACHILLERATO

EL PAS D’AIGUA A TRAVÉS DE MEMBRANES SEMIPERMEABLES

osmosis05

  • OSMOSI: La membrana de la cèl-lula és una membrana semipermeable, membrana que només deixa passar les molècules d’aigua, però no les molècules dissoltes com les sals i ions (Na+, Cl-, Ca++, Mg++, etc) . El pas d’aigua a través de la membran tendirà a igualar les concentracions  als dos costats de la membrana. Aquest fenomen s’anomena osmosi.

Les membranes de les cèl·lules són semipermeables, per tant, en un medi isotònic (igual concentració als dos costats de la membrana), el pas de l’aigua en els dos sentits s’equilibra. Si la cèl·lula es troba en un medi hipotònic tendirà a absorbir aigua inflant-se, podent arribar a l’extrem d’esclatar, donant origen a la citòlisi.

Per contra, si la cèl·lula es troba en un medi hipertònic, l’aigua interior tendirà a sortir, portant a la deshidratació, podent en casos extrems arribar a la mort de la cèl·lula, procés anomenat de crenació.

osmosi
Observa que és l’aigua i no les molècules dissoltes (sucres) les que passen d’un costat a l’altre de la membrana semipermeable.

Experiència amb alumnes

Deja un comentario